Tuesday, August 26, 2014

What I've learned.

Not everything that you've lost is worth looking for.  Sometimes you lose things because they are not meant to be found, because that is not for you. Not everything that you hold, had is for you. Sometimes they are just borrowed  things.  They were lend  to you, but it doesn't mean you own them.

Don't feel sorry if you did not last. Sometimes it's not worth to fight for a person if she or he doesn't love you. It's the same as you went to a battle alone, and you found out that the one you are fighting for is also the one you are up against. There are some things that you have to let go, because it was only you who were holding to the relationship, and she or he is just waiting to quit. Learn to let go as soon soon as possible, coz it he longer you  allow to yourself to stay  in that situation, your just accumulating pain and  headed for an agonizing torture of a broken heart, or worst a broken soul. 

Monday, August 25, 2014

Madaling magpeke ng larawan para sa mga mahuhusay magphotoshop. Pero sa mundo ng internet, wala ng mas dadali pa sa pagpepeke ng ugali at pagkatao ng isang tao. Madaling magpakita ng kahit anong uri ng kaplastikan. Pwede kang magmukhang mabait base sa mga sinusulat mo. Pwede kang magmukhang matalino, magpanggap na eksperto sa pagpapayo ng kung anong anik anik, o maging tagapagtanggol ng mga taong sinugatan at inapi. Pwede kang magbalat kayo bilang mabuting kaibigan o isang dakila at martyr na mangingibing. Pero yun pala nanggagamit ka lang. Pwede kang mapagkamalang masayahing tao dahil puro nakakatawa ang mga sinusulat mo. Pero ang totoo, sa dulo ng esophagus mo, mas marami pa yung mga oras na malungkot ka kesa masaya ka. Pero walang kahit sinong nakakaalam.
Hindi basehan ang internet lang para makilala mo ng lubusan ang isang tao, kung ano ang tunay niyang iniisip maging ang kanyang totoong nararamdaman. Maliit na porsyente lang yan ng kanyang pagkatao at hindi yan ang kanyang kabuuan. Hindi sapat ang ilang oras na pag oonline mo para husgahan ang isang tao base sa ipinapakita niya dito. Dahil minsan kahit basahin mo ang lahat ng sinulat niya, hindi mo pa rin kayang kilalanin ang tunay na siya.

Contentment.

It's been a while since I last wrote a lot has happened and I have change, I don't know if it is for the better or not. But what I know is that if I have one word to describe it, it will be contentment.

 I still have a lot of things that I need to work out on. But I have learn to accept things. I now found a new hobby, and things that occupy my time. (#alamna) I have learn not to strive for perfection. How to really fall in love, and fall out of love. How to use and be used. How to lie, and accept the truth. Now I've learn not to blame other people for my misfortune, but to accept that these are only part of the strings that are needed to complete weaving, the fiber of life, my story.

I'll try to write again, not for anyone or anything, but for my self.